Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Naslov: PANONSKA ULICA 41, 2000 MARIBOR

SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, IZVAJANJE, POMOČ IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU STANOVALČEVIH OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOČANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POČITEK OBLAČENJE VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU USKLAJEVANJE IN NADZOR NAD DELOM NEGOVALCEV IN STREŽNIKOV NA ODDELKU, SODELOVANJE OZ. IZDELOVANJE NEGOVALNEGA NAČRTA ZA POSAMEZNEGA STANOVALCA, POROČANJE IN DOKUMENTIRANJE, STROKOVNO IN ADMINISTRATIVNO DELO V AMBULANTI, NAROČANJE IN PRIPRAVA STANOVALCEV NA ZDRAVNIŠKI PREGLED V AMBULANTI, PRIPRAVA PREGLEDA (DOKUMENTACIJA, INSTRUMENTI, SANITETNI MATERIAL), ASISTIRANJE ZDRAVNIKU PRI PREGLEDIH IN MEDICINSKIH POSEGIH V AMBULANTI IN NA ODDELKIH, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA PRIPRAVA ZA STERILIZACIJO, IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV, HRAMBA IN VODENJE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN SODELOVANJE PRI SESTAVI POROČIL, DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA IN