Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE,
IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV,
NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV,
VODENJE DOKUMENTACIJE,
IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE,
IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE,
IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOČANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POČITEK OBLAČENJE VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI IZRAŽANJE ČUSTEV OBČUTKOV DOŽIVLJANJA DUŠEVNE, DUHOVNE IN SOCIALNE POTREBE IZRAŽANJE VERSKIH ČUSTEV KORISTNO DELO RAZVEDRILO IN REKREACIJA UČENJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O RAZVOJU ČLOVEKA IN ZDRAVJA.
USKLAJEVANJE IN NADZOR NAD DELOM NEGOVALCEV IN STREŽNIKOV NA ODDELKU,
OSKRBA UMRLIH,IZDELUJE IN SODELUJE PRI IZDELAVI NEGOVALNEGA NAČRTA ZA POSAMEZNEGA OSKRBOVANCA,
SVOJE DELO OPRAVLJA V NEGOVALNEM TEAMU GLEDE NA KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI,
EVIDENTIRANJE, POROČANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH STORITEV,
DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA.