Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA , EVIDENTIRANJE IN POROČANJE,
– IZDELOVANJE IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI NEGOVALNIH NAČRTOV,
– RAZDELJEVANJE ZDRAVIL IN POMOČ PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH,
– PRIPRAVA MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN INŠTRUMENTOV,
– VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA NEGO TER ODGOVORNOST ZA NJIHOVO SHRANJEVANJE IN PRAVILNO UPORABO,
– IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: (DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAČENJE, SLAČENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POČITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA),
– VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI,
– NADZOR IN USKLAJEVANJE DELA BOLNIČARK IN OSKRBOVALK TER SVETOVANJE,
– SKRB ZA PRAVILNO SHRANJEVANJE IN ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV,
– UREJANJE IN VZDRŽEVANJE NEGOVALNE IN ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE,
– IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI,
– DELOVANJE V NEGOVALNEM TIMU,
– OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE.