Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Naslov: NOVE FUŽINE 40, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA , EVIDENTIRANJE IN POROČANJE, IZDELOVANJE IN SODELOVANJE PRI IZDELAVI NEGOVALNIH NAČRTOV, RAZDELJEVANJE ZDRAVIL IN POMOČ PRI DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSTOPKIH, PRIPRAVA MATERIALA, DELOVNIH PRIPOMOČKOV IN INŠTRUMENTOV, VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA NEGO TER ODGOVORNOST ZA NJIHOVO SHRANJEVANJE IN PRAVILNO UPORABO, IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI: (DIHANJE, PREHRANJEVANJE, ODVAJANJE, OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST, OBLAČENJE, SLAČENJE, SEZUVANJE, PRIPRAVA NA SPANJE IN POČITEK, GIBANJE IN USTREZNA LEGA), VAROVANJE IN USMERJANJE STANOVALCEV Z ZMANJŠANIMI KOGNITIVNIMI SPOSOBNOSTMI, NADZOR IN USKLAJEVANJE DELA BOLNIČARK IN OSKRBOVALK TER SVETOVANJE, SKRB ZA PRAVILNO SHRANJEVANJE IN ODVOZ INFEKTIVNIH ODPADKOV, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE NEGOVALNE IN ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE, IZVAJANJE DEL IN NALOG V AMBULANTI, DELOVANJE V NEGOVALNEM TIMU, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG GLEDE NA POTREBE DELOVNEGA PROCESA, PO NAVODILIH IN ODREDBI NEPOSREDNEGA VODJE