Podjetje: DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

Naslov: KARANTANSKA CESTA 5, 1230 DOMŽALE

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE TER OSKRBA STANOVALCA TER VODENJE NEGOVALNE DOKUMENTACIJE, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH, V OKVIRU PRISTOJNOSTI, RAZDELJEVANJE IN NADZOR NAD JEMANJEM ZDRAVIL, USKLAJEVANJE DELA BOLNIČARJEV, IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, POROČANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH PRI STANOVALCIH, OSKRBA UMRLEGA, PRIPRAVA IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA NEGO IN MEDICINSKE TEHNIČNE OPREME, PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO IN STERILIZACIJA, SODELOVANJE PRI REHABILITACIJI STANOVALCEV S FIZIOTERAPEVTOM IN DELOVNIM TERAPEVTOM, OCENA STANOVALČEVEGA ZDRAVSTVENEGA STANJA, SKRB ZA HIGIENO STANOVALCEV IN NJIHOVEGA OŽJEGA OKOLJA, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH DELAVCEV V OKVIRU SVOJEGA DELOVNEGA MESTA, SODELOVANJE V STROKOVNEM TEAMU.