Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-ŠIŠKA

Naslov: KUNAVERJEVA ULICA 15 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE Z ZAGOTAVLJANJEM ZDRAVSTVENE POMOČI, PRIPRAVLJANJEM IN RAZDELJEVANJEM PREDPISANE TERAPIJE TER UREJANJEM PRIPOMOČKOV, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH NEGOVALNIH POSTOPKOV V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE PO NAROČILU VODJE SLUŽBE, IZVAJANJE MANJ ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV PO NAROČILU ZDRAVNIKA, ODVZEMOV MATERIALA ZA LABORATORIJSKI PREGLED BELEŽENJE IN SPOROČANJE SPREMEMBE PRI STANOVALCIH TER PRIPRAVLJANJE STANOVALCEV ZA RAZNE PREGLEDE V DOMU ALI IZVEN DOMA, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V ODSOTNOSTI NADREJENIH V OKVIRU SVOJE PRISTOJNOSTI V ČASU SAMOSTOJNEGA DELA, IZVAJANJE OSKRBE UMRLEGA TER V ČASU SAMOSTOJNEGA DELA OBVEŠČANJE SVOJCEV O SMRTI IN NAROČANJE MRLIŠKEGA OGLEDA, IZVAJANJE NADZORA IN POMOČI PRI HRANJENJU STANOVALCEV, KI IMAJO TEŽAVE PRI POŽIRANJU TER HRANJENJE STANOVALCEV S SONDO, OPRAVLJANJE ČIŠČENJA, DEZINFEKCIJE IN PRIPRAVE INSTRUMENTOV TER MATERIALOV ZA STERILIZACIJO, OPRAVLJANJE POMOČI PRI IZVAJANJU ZAPOSLITVENE TERAPIJE IN PRI REKREATIVNI DEJAVNOSTI STANOVALCEV, VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE MENTORSTVA DIJAKOM IN PRIPRAVNIKOM TER UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH, OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA IN VZGOJNEGA DELA S STANOVALCI IN SVOJCI, SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN SELITVAH STANOVALCEV, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG V OKVIRU POKLICNIH KOMPETENC IN V SKLADU Z AKTIVNOSTMI ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA PODROČJU SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODOV, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU NADREJENEGA.