Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

-SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, –
IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, –
NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV, –
VODENJE DOKUMENTACIJE, –

IZVAJANJE DEL IN NALOG V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM USTANOVE, –
IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV V SKLADU S KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE, –
IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI:DIHANJE PREHRANJEVANJE IZLOČANJE ODVAJANJE GIBANJE IN USTREZNA LEGA SPANJE IN POČITEK OBLAČENJE VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU ODNOSI Z LJUDMI IZRAŽANJE ČUSTEV OBČUTKOV DOŽIVLJANJA DUŠEVNE, DUHOVNE, SOCIALNE IN SEKSUALNE POTREBE IZRAŽANJE VERSKIH ČUSTEV KORISTNO DELO RAZVEDRILO IN REKREACIJA UČENJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O RAZVOJU ČLOVEKA IN ZDRAVJA.
-USKLAJEVANJE IN NADZOR NAD DELOM NEGOVALCEV IN STREŽNIKOV NA ODDELKU, –
OSKRBA UMRLIH,
-IZDELUJE IN SODELUJE PRI IZDELAVI NEGOVALNEGA NAČRTA ZA POSAMEZNEGA OSKRBOVANCA, –
SVOJE DELO OPRAVLJA V NEGOVALNEM TEAMU GLEDE NA KLASIFIKACIJO INTERVENCIJ V ZDRAVSTVENI NEGI,
-EVIDENTIRANJE, POROČANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH STORITEV, –
DRUGE NALOGE PO NALOGU NADREJENEGA.