Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Naslov: KOMANOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE NA OSNOVI INDIVIDUALNEGA NAČRTA UPORABNIKA, IZVAJANJE MEDICINSKO TEHNIČIH POSEGOV, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTACIJA OPRAVLJENIH STORITEV IN POSEGOV, RAZDELJEVANJE TER APLIKACIJA PREDPISANE TERAPIJE UPORABNIKOM, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM, UPORABNIKI IN SVOJCI, SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV TER POROČANJE IN OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH, SKRB ZA ZADOSTNO ZALOGO MATERIALA IN PRIPOMOČKOV ZA ZDRAVSTVENO NEGO NA ODDELKU, MENTORSTVO PRIPRAVNIKOM, NOVOZAPOSLENIM DELAVCEM, PRAKTIKANTOM, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENEGA DELA, DRUGE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA.