Podjetje: DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK

Naslov: CESTA NA BOKALCE 51 , 1000 LJUBLJANA

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN POSEGOV PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE, SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK, OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEMU,
PRIPRAVA STANOVALCA NA VIZITO IN SODELOVANJE NA VIZITI,
IZVAJANJE IN DOKUMENTIRANJE NEGOVALNIH INTERVENCIJ,
VODENJE DEPOJA ZDRAVIL NA ODDELKU, POZNAVANJE RAZLIČNIH DIET IN UPORABA V PRAKSI, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V SKLADU Z DELOVNIMI NAVODILI IN STANDARDI (IZVAJANJE POBO),
OSKRBA UMRLIH,
REŠEVANJE NUJNIH PRIMEROV,
ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA PRIPOMOČKOV, INSTRUMENTOV, APARATUR IN PRIPRAVA MATERIALA ZA STERILIZACIJO,
VKLJUČEVANJE PRI IZVAJANJU DNEVNIH IN TERAPEVTSKIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV,
VOŽNJA STANOVALCEV NA/IZ PRIREDITEV, ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO S STANOVALCI IN NJIHOVIMI SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI,
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH ZAPOSLENIH V OKVIRU SVOJEGA DELOVNEGA MESTA,
SODELOVANJE V STROKOVNEM TEAMU,
OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAROČILU NEPOSREDNO PREDPOSTAVLJENEGA, V OKVIRU STOPNJE ZAHTEVNOSTI DEL