Podjetje: CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA

Naslov: DRAGA 1, 1292 IG

NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN EVALVACIJA ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, NUDENJE PRVE POMOČI PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA OHRANJANJE VITALNIH FUNKCIJ SKRB ZA VARNOST UPORABNIKOV SKRB ZA USTREZNO NAMEŠČANJE V RAZBREMENITVENE TELESNE POLOŽAJE UPORABNIKOV, KI SO TEŽKO GIBALNO OVIRANI DOKUMENTIRANJE IN EVIDENCA VSEH ZAKONSKO PREDPISANIH DOKUMENTOV SPREMLJANJE UPORABNIKOV NA PREGLEDE DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA V SKLADU Z VIZIJO CUDV DRAGA IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM.