Podjetje: VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR

Naslov: PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR

SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV IN SPREMLJANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH NAČRTOV UPORABNIKOV, PRIPRAVA PROGRAMOV IN DOKUMENTACIJE IZ SVOJEGA DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, IZVAJANJE PREVOZOV IN SPREMSTVO UPORABNIKOV, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA, INTERNIH AKTIH ZAVODA IN ZAKONODAJI. POMOČ UPORABNIKOM PRI SKRBI ZASE, GOSPODINJSTVO IN BIVALNO OKOLJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, ZDRAVSTVENA NEGA UPORABNIKA, POMOČ PRI IZVAJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA, SPREMSTVO UPORABNIKOV, NUDENJE MEDICINSKE POMOČI, PRIPRAVA NA DIAGNOSTIČNE IN TERAPEVTSKE POSEGE/POSTOPKE, PRIPRAVA IN DELITEV TERAPIJE PO NAVODILIH, OPAZOVANJE SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA IN USTREZNO UKREPANJE, USPOSABLJANJE UPORABNIKOV ZA SAMOSTOJNEJŠE ŽIVLJENJE, SODELOVANJE S SODELAVCI PRI DELU Z UPORABNIKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S SVOJCI, ZAKONITIMI ZASTOPNIKI, ZAGOVORNIKI, ORGANIZACIJAMI IN DRUGIMI, SPREMLJANJE RAZVOJA STROKE, ZAKONODAJE, INTERNIH AKTOV TER VNAŠANJE V DELO, DELO PO NAVODILIH NADREJENIH.