Podjetje: THERMANA D.D., DRUŽBA DOBREGA POČUTJA

Naslov: Zdraviliška cesta 6 , 3270 LAŠKO

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PO METODI DELA, PROCES ZDRAVSTVENE NEGE,
SODELOVANJE PRI SPREJEMU STANOVALCA NA ODDELEK,
OPAZOVANJE PSIHOFIZIČNEGA STANJA STANOVALCA IN POROČANJE NEPOSREDNO NADREJENEMU.