Podjetje: Socialno varstveni zavod Hrastovec

Naslov: Hrastovec v Slov. goricah 22 , 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE, UKREPANJE V NEPRIČAKOVANIH SITUACIJAH, NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN UREJANJE PRIPOMOČKOV ZA ZDRAV. NEGO, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN POTREB STANOVALCEV TER POROČANJE O SPREMEMBAH NEGOVALNEMU TIMU IN V AMBULANTO, SPREMLJANJE STANOVALCEV V AMBULANTO IN DRUGE ZDRAVSTVENE USTANOVE, MULTIDISCIPLINARNO SODELOVANJE, VODENJE DOKUMENTACIJE, RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV IN STORITEV TER ARHIVIRANJE, NAROČANJE IN DEPONIRANJE ZDRAVIL IN SANITETNEGA MATERIALA.