Podjetje: OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO

Naslov: GLOBOKO 9 , 8254 GLOBOKO

SKRB ZA VARNO GIBANJE GIBALNO OVIRANEGA OTROKA PO PROSTORIH, OBJEKTU VRTCA, POMOČ OTROKU, DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNEGA DELA, POMOČ PRI ZADOVOLJEVANJU OSNOVNIH POTREB OTROKA, SPREMSTVO OTROKA NA SPREHODIH IN IZLETIH, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNE V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU VRTCA IN PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA V SKLADU S PREDPISI.