Podjetje: OSNOVNA ŠOLA PUCONCI

Naslov: PUCONCI 178, 9201 PUCONCI

SPREMLJEVALEC POMAGA GIBALNO OVIRANEMU UČENCU, DA LAHKO PRIHAJAJO K POUKU IN DRUGIM OBLIKAM VIZ DELA, SKRBI, DA SE UČENEC VARNO GIBLJE PO OBJEKTU, POMAGA PRI UČENJU, ZAPISOVANJU, DELANJU DOMAČIH NALOG, SODELUJE Z UČITELJI, VODSTVOM ŠOLE IN DRUGA DELA PO NAVODILU RAVNATELJA