Podjetje: VRTEC MOJCA

Naslov: LEVIČNIKOVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA

POMOČ OTROKU, KI POTREBUJE POMOČ PRI AKTIVNOSTIH IN UPORABI PRIPOMOČKOV,
V SKUPINI IN IZVEN VRTCA (LETOVANJA), SODELOVANJE S STARŠI, STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI V VRTCU IN ZUNANJIH USTANOVAH, KI OBRAVNAVAJO OTROKA