Podjetje: VRTEC TEZNO MARIBOR

Naslov: DOGOŠKA CESTA 20, 2000 MARIBOR

SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM, POMAGA OTROKU S PP,DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA,SKRBI ZA TO, DA SE OTROK VARNO GIBLJE PO OBJEKTU IN MU PRI TEM POMAGA, OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE,KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMLJANJEM OTROKA S PP V VRTCU, TER DRUGE NALOGE PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN PO NAVODILIH VODSTVA V SKLADU S PREDPISI, RAVNATELJU DAJE POBUDE ZA PRILAGODITEV POGOJEV DELA OTROK S PP,SKRBI ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA VARNO DELO V SKLADU S PREDPISI O VARSTVU PRI DELU OZ. ŠE DRUGE NALOGE V SKLADU S PRAVILNIKOM O SISTEMIZACIJI IN NAVODILI VODSTVA