Podjetje: OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM

Naslov: Pionirska cesta 4 , 8273 LESKOVEC PRI KRŠKEM

SPREMSTVO UČENCA S SLADKORNO BOLEZNIJO