Podjetje: VRTEC MENGEŠ

Naslov: ŠOLSKA ULICA 12, 1234 MENGEŠ

FIZIČNA POMOČ OTROKU, POMOČ OTROKU PRI VKLJUČEVANJU IN OSVAJANJU DEJAVNOSTI S PRIPRAVO ORTOTSKIH IN ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV TER RAZLIČNIH VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH SREDSTEV, POMOČ OTROKU PRI SODELOVANJU IN VKLJUČEVANJU V OBOGATITVENE IN DODATNE DEJAVNOSTI V VRTCU, PRI OSEBNI HIGIENI, OBLAČENJU, HRANJENJU, SODELOVANJE S STROKOVNIMI IN SVETOVALNIMI DELAVCI TER STARŠI IN DRUGO V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG IZ VELJAVNE SISTEMIZACIJE!