Podjetje: VRTEC IG

Naslov: Cesta na Kurešček 70 , 1292 IG

FIZIČNA POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU, SODELOVANJE Z VZGOJITELJEM PRI IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, SODELOVANJE PRI NUDENJU DSP IN SPE. OBRAVNAVAH.