Podjetje: OSNOVNA ŠOLA XIV. DIVIZIJE SENOVO

Naslov: TRG XIV. DIVIZIJE 3 , 8281 SENOVO

DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE V PREDPISIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, V LETNEM DELOVNEM NAČRTU IN OPISU DEL IN NALOG ZA DELOVNO MESTO V AKTU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST.