Podjetje: OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC ANKARAN SCUOLA ELEMENTARE E GIARDINO D’INFANZIA ANCARANO

Naslov: Regentova ulica 4 , 6280 ANKARAN – ANCARANO

VADBA V DNEH POUKA MED 12 IN 17 URO, IZVAJA VADBO V POUKA PROSTIH DNEH, SOBOTAH, IZVAJA VADBO POUKA V PROSTIH DNEH, POČITNICAH, O PROGRAMU VODI VSO EVIDENCO V SKLADU Z ZAKONODAJO NA PODROČJU ŠOLSTVA IN ŠPORTA, SPREMLJA RAZVOJ NOVOSTI NA PODROČJU ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE, ŠPORTNIH TEKMOVANJ IN JIH VPELJUJE V PROGRAM, PRIPRAVLJA RAZLIČNE ANALIZE IN POROČILA O SVOJEM DELU ZA ZAVOD ZA ŠPORT RS PLANICA IN ZA IZVAJALCA, SODELUJE V STROKOVNIH ORGANIH IZVAJALCA (AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE), PRED ZAČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA IZVAJALCU PREDLOŽI PODROBEN ENOLETEN PROGRAM ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO, SODELUJE Z OTROKI, VKLJUČENIMI V PROGRAM, NJIHOVIMI STARŠI IN VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIMI USTANOVAMI PRI ZAGOTAVLJANJU OPTIMALNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE PROGRAMA IN REŠEVANJU KAKRŠNIH KOLI TEŽAV PRI IZVAJANJU PROGRAMA, REDNO OBVEŠČA IZVAJALCA O TEKOČIH ZADEVAH, POVEZANIH Z IZVAJANJEM PROGRAMA, SE UDELEŽUJE POSVETOV IN SEMINARJEV POVEZANIH Z IZVAJANJEM PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, SE STROKOVNO USPOSABLJA IN IZPOPOLNJUJE.