Podjetje: GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.

Naslov: Čiginj 63 , 5220 TOLMIN

VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL V SKUPINI ZAGOTAVLJANJE OSKRBE DELOVNIH MEST Z MATERIALI, PRIPOMOČKI IN DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO IZPOLNJEVANJE TEKOČE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE IZVAJANJE OPERATIVNIH DEL V SKUPINI INTERNO NAROČANJE MATERIALOV IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV ZAGOTAVLJANJE REDA IN UREJENOSTI NA DELOVNEM MESTU TER BREZHIBNEGA DELOVANJA STROJEV IN NAPRAV JAVLJANJE IN SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU NESKLADNOSTI.