Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, POSTOJNA

Naslov: PREČNA ULICA 2, 6230 POSTOJNA

PROCESNA IN RAZVOJNA SPECIALNO PEDAGOŠKA IN REHABILITACIJSKA DIAGNOSTIKA, KOORDINACIJA IN IZVAJANJE POGLOBLJENEGA INTERDISCIPLINARNEGA PREPOZNAVANJA IN OCENJEVANJA FUNKCIONIRANJA OSEB Z RAZLIČNIMI POSEBNIMI POTREBAMI, KRITIČNA ANALIZA IN SPREMLJANJE PODROČJA RAZVOJNE IN PROCESNE DIAGNOSTIKE, SODELOVALNO REŠEVANJE STROKOVNIH PROBLEMOV NA PODROČJU SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE, TRIAŽIRANJE ODKRITE PROBLEMATIKE, STROKOVNO SODELOVANJE V ZAVODU IN ZUNAJ ZAVODA, SODELOVANJE V TIMSKIH OBRAVNAVAH, SODELOVANJE V RAZLIČNIH ZUNANJIH KOMISIJAH IN V INTERDISCIPLINARNIH TIMIH, VODENJE, EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE USTREZNE DOKUMENTACIJE… ZAPOSLITEV SE IZVEDE V OKVIRU PROGRAMA CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV.