Podjetje: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 1 , 2380 SLOVENJ GRADEC

IZVAJA DIAGNOSTIČNE POSTOPKE, NA PODLAGI IZKAZANIH POSEBNIH POTREB OTROKA NAČRTUJE IN IZVAJA INTERVENCIJE, SVETOVANJE, EVALVACIJO UČINKOVITIH PRISTOPOV PRI SVOJEM DELU SODELUJE S ČLANI STROKOVNEGA TIMA V RAZVOJNEM CENTRU/AMBULANTI, S STARŠI TER ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI (VRTCI, IZOBRAŽEVALNE USTANOVE) V KATERE JE OTROK VKLJUČEN PRI SVOJEM DELU UPORABLJA RAZLIČNE METODE IN PRISTOPE, KI SO NARAVNANI NA RAZVOJNE POTREBE POSAMEZNEGA OTROKA PREDLAGA PRILAGODITVE IN NAČIN IZVAJANJA PRILAGODITEV ZNOTRAJ VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA, SVETUJE STROKOVNIM DELAVCEM, STARŠEM, SKRBNIKOM ALI REJNIKOM OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.