Podjetje: Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Naslov: Karlovška cesta 18 , 1000 LJUBLJANA

NEPOSREDNO DELO Z OTROKI TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA.