Podjetje: JAVNI ZAVOD OTROŠKI VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH

Naslov: Slomškova ulica 13 , 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

DODATNA STROKOVNA POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI