Podjetje: SID – SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

Naslov: ULICA JOSIPINE TURNOGRAJSKE 6 , 1000 LJUBLJANA

IZDELOVANJE ANALIZ IN PRIPRAVLJANJE POROČIL ZA POSAMEZNA ČASOVNA OBDOBJA IN RAZLIČNE NAMENE, ZA NOTRANJE IN ZUNANJE UPORABNIKE,
PRIPRAVA FINANČNEGA PLANA,
PRIPRAVA DELOVNIH PODLAG, NAVODIL IN OSTALIH DOKUMENTOV Z DELOVNEGA PODROČJA,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI STRATEŠKIH DOKUMENTOV BANKE,
SPREMLJANJE NOVOSTI NA DELOVNEM PODROČJU, RAZVIJANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD, TEHNIK, NAČINOV IN POSTOPKOV DELA,
SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU, ORGANIZIRANJU, USKLAJEVANJU IN KONTROLIRANJU DELA PODROČJA,
VODENJE PROJEKTOV IN/ALI SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI.