Podjetje: Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Naslov: Rožna ulica 39 , 1330 KOČEVJE

IZVAJANJE VSEH NAJZAHTEVNEJŠIH DEL S PODROČJA POSLOVNEGA IN RAČUNOVODSKEGA ANALIZIRANJA IN POROČANJA, IZDELAVA ANALIZ POSLOVANJA PO DEJAVNOSTIH, STROŠKOVNIH MESTIH, Z UGOTOVITVAMI ODSTOPANJ IN PRIPOROČILI ZA UKREPANJE POSLOVODSTVA IN VODIJ SLUŽB, PRIPRAVLJANJE POROČIL IN ANALIZ POSLOVANJA (OBDOBNA IN NA ZAHTEVO), SODELOVANJE PRI PRIPRAVI LETNIH POSLOVNIH NAČRTOV, RAZVOJNEGA NAČRTA IN STRATEGIJE PODJETJA ZA DALJŠE ČASOVNO OBDOBJE, ANALIZIRANJE POSLOVNO FINANČNEGA POLOŽAJA PODJETJA, SODELOVANJE Z VSEMI SLUŽBAMI IN ODDELKI PRI PRIDOBIVANJU PODATKOV ZA IZDELAVO ANALIZ IN POROČIL, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI EKONOMSKEGA DELA INVESTICIJSKIH PROGRAMOV IN POROČIL O IZVAJANJU POSLOVNIH NAČRTOV, KAKOR TUDI INVESTICIJ, SODELOVANJE IN IZDELOVANJE PREDLOGOV GRADIV ZA POSLOVODSTVO, NADZORNI SVET IN STROKOVNI SVET.