Podjetje: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Naslov: Ulica Otona Župančiča 3 , 5280 IDRIJA

PLANIRANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI-NAČRTOVANJE STROKOVNEGA RAZVOJA V AMBULANTAH ZA ŠOLSKO IN PREDŠOLSKO MEDICINO
-IZVAJANJE DISPANZERSKEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA DOLOČENIH SKUPIN
-ODKRIVANJE BOLEZNI, ZDRAVLJENJE IN REHABILITACIJA
-NALOGE S SOCIALNO-MEDICINSKEGA PODROČJA
-VODENJE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE
-SODELOVANJE V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI, V AMBULANTI IN NA TERENU
-OPRAVLJANJE ZDRAVNIŠKIH PREGLEDOV NA DOMU
-PLANIRANJE POTREB PO OSNOVNIH SREDSTVIH IN MATERIALIH V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
-SPREMLJANJE IN NADZIRANJE RAVNANJA Z OSNOVNIMI SREDSTVI IN MATERIALOM V OKVIRU SVOJE ORGANIZACIJSKE ENOTE
-SODELOVANJE PRI STROKOVNEM NADZORU V ZDRAVSTVENEM DOMU
.