Podjetje: OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Naslov: Cesta na Kremenco 2 , 6230 POSTOJNA

DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI, VODENJE UČBENIŠKEGA SKLADA, UREJANJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK, IZPOSOJA GRADIVA, IZVAJANJE KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKIH ZNANJ PRI POUKU OD 1.-9.RAZREDA IN POUČEVANJE IZBIRNEGA PREDMETA ŠOLSKO NOVINARSTVO.