Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI

Naslov: Slomškova ulica 21 , 9000 MURSKA SOBOTA

PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA,
SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB ,
SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,
SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH,
IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA,
PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ,
PISANJE EVIDENC O KONČANIH IN PRELOŽENIH ZADEVAH,
OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE (PO ODREDBI),
PRIPRAVA OSNUTKA ODREDBE RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA,
UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH,
SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNIKA, PREDSEDNIKA SODIŠČA.