Podjetje: DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Naslov: Resljeva cesta 14 , 1000 LJUBLJANA

Pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih in zaslišanjih; samostojno sestavljanje dopisov, sklepov in odredb; samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah, narokih in zaslišanjih.