Podjetje: UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE; ODDELEK V NOVI GORICI

Naslov: REJČEVA ULICA 7, 5000 NOVA GORICA

PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV OSNUTKOV SODNIH ODLOČB, VLOG ALI DRUGIH PISANJ SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI S POZIVANJEM STRANK NA GLAVNE OBRAVNAVE, NAROKE IN ZASLIŠANJA PISANJE NA SEJAH SENATOV, GLAVNIH OBRAVNAVAH IN NAROKIH, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH TER IZDELAVA POPISOV SPISOV PO DOLOČBAH SODNEGA REDA OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH IN DRUGIH DEL PO ODREDBI SODNIKA, STROKOVNEGA SODELAVCA, VODJE SODNEGA OZIROMA ZUNANJEGA ODDELKA, PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA ALI VODJE STROJEPISCEV.