Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Naslov: Ferrarska ulica 9 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, VLOG, SKLEPOV, ODREDB, STROŠKOVNIKOV, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI S POZIVANJEM STRANK K PLAČILU STROŠKOV, OPOMINJANJEM PRED TOŽBO, IZVRŠBO, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO DOLOČILIH REDA PRAVOSODNEGA ORGANA IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI FUNKCIONARJA PRAVOSODNEGA ORGANA, IZDELOVANJE PREDLOŽITVENIH POROČIL, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, VODJE ODDELKA, SODNIKA ALI DIREKTORJA ALI VODJE SODNE PISARNE.