Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI

Naslov: Miklošičeva cesta 10 , 1000 LJUBLJANA

PODROČJE DELA:
PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA,
PISANJE PO NAREKU, IKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ,
SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB,
SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,
SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA,
TERJANJE IN IZTERJAVA TAKS PO ODREDBI PISARNE, SODNIKA IN STROKOVNEGA SODELAVCA,
SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA,
SAMOSTOJNA IZDELAVA PREDLOŽITVENIH POROČIL PO ODREDBI SODNIKA,
URGIRANJE VRNITEV ZAPROSIL IN NEPRAVOČASNO VRNJENIH SPISOV,
UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH,
UGOTAVLJANJE PREDKAZNOVANOSTI,
NADOMEŠČANJE SODNIH ZAPISNIKARJEV V BOLNIŠKEM STALEŽU,
PROCESIRANJE DOLOČENIH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,
PRAVILNO KLASIFICIRANJE DOKUMENTOV PRED FAZO PROCESIRANJA,
VALIDIRANJE VSEH TIPOV VHODNIH DOKUMENTOV,
IZLOČANJE DOKUMENTOV NA BIVŠIH ZADEVAH PRED OPREMLJANJEM S ČRTNO KODO IN USTREZNA ODPRAVA LE-TEH,
PRAVOČASNA OBDELAVA ZAHTEVKOV ZA VRAČILO TAKS,
USTREZNO RAZVRŠČANJE IN OBDELAVA NEPOPOLNIH VLOG.