Podjetje: OKRAJNO SODIŠČE V CELJU

Naslov: Prešernova ulica 22 , 3000 CELJE

PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJA SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA, VODIJ ODDELKOV, SODNIKA ALI DIREKTORJA SODIŠČA.