Podjetje: DELOVNO SODIŠČE CELJE

Naslov: GREGORČIČEVA ULICA 6, 3000 CELJE

PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ROKOPISOV ZELO ZAHTEVNIH VLOG ALI DRUGIH PISANJ,SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB, AMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z POZIVANJEM STRANK NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV SPISOV IN OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO ODREDBI SODNICE ALI VODJE STROJEPISNICE,PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH,PISANJE EVIDENC O KONČANIH IN PRELOŽENIH ZADEVAH.SAMOSTOJNA IZDELAVA ODREDB RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA, SAMOSTOJNA IZDELAVA PREDLOŽITVENIH POROČIL PO ODREDBI SODNIKA, NADOMEŠČANJE V VLOŽIŠČU, NADOMEŠČANJE SODNIH ZAPISNIKARIC, KI SO V BOLNIŠKEM STALEŽU, URGIRANJE VRNITEV ZAPROSIL IN NEPRAVOČASNO VRNJENIH SPISOV, UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO ODREDBI PREDSEDNICE SODIŠČA.