Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU

Naslov: Zoisova ulica 2 , 4000 KRANJ

VODENJE EVIDENC O RAZPISANIH OBRAVNAVAH TER PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO DIKTAFONU IN PREPISOVANJE ROKOPISOV ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ,
SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH DOPISOV, SKLEPOV, ODREDB (IZVEDENCI, SODNE TAKSE,RAČUNOVODSTVO,UPRAVNI ORGANI), RIPRAVA OSNUTKA ODREDBE RAČUNOVODSTVU ZA PLAČILO IZVEDENCEM, ZBIRANJE PODATKOV IZ SPISA,
SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA,
ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC,
UGOTAVLJANJE PRAVILNIH NASLOVOV NASLOVLJENCEV PRI NEVROČENIH PISANJIH IN OPRAVLJANJE POIZVEDB,
IZTERJEVANJE SODNIH TAKS,
DELO S STRANKAMI,
OPRAVLJANJE DEŽURNE SLUŽBE,
SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL, SKLADNO S SODNIM REDOM, PO ODREDBI PREDSEDNICE OKROŽNEGA SODIŠČA ALI DIREKTORJA SODIŠČA, SODNIKOV, VODJE STROJEPISNICE IN VODJE URADA PREDSEDNIKA.