Podjetje: OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU

Naslov: SODNA ULICA 14, 2000 MARIBOR

PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, SAMOSTOJNO SESTAVLJANJE DOPISOV IN ENOSTAVNEJŠIH SKLEPOV PO ODREDBI SODNIKA, SAMOSTOJNA OPRAVILA V ZVEZI Z VABLJENJEM NA GLAVNO OBRAVNAVO, NAROKE IN ZASLIŠANJA, ODPRAVLJANJE SODNIH PISANJ IN VODENJE EVIDENC, SAMOSTOJNO UREJANJE SPISOV PO KONČANIH OBRAVNAVAH, NAROKIH IN ZASLIŠANJIH, IZDELAVA POPISOV IN ARHIVIRANJE SPISOV PO DOLOČILIH SODNEGA REDA, OPRAVLJANJE DRUGIH PODOBNIH DEL IN NALOG PO ODREDBI PREDSEDNIKA SODIŠČA, DIREKTORJA SODIŠČA, SODNIKA ALI VODJE STROJEPISCEV.