Podjetje: CELJSKI MLADINSKI CENTER, JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, INFORMIRANJE IN ŠPORT

Naslov: MARIBORSKA CESTA 2, 3000 CELJE

SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROJEKTOV IN MLADINSKIH PROGRAMOV, OPERATIVNO SODELUJE PRI PRIPRAVI PRIJAVE PROJEKTOV ZA RAZPISE, SVETUJE, KOORDINIRA IN NUDI POMOČ MLADIM PRI IZVAJANJU PROGRAMOV IN PROJEKTOV MLADINSKIH POBUD,PRIPRAVLJA POSAMEZNA POROČILA PO IZVEDBI PROJEKTOV,IZVAJA DRUGE NALOGE PO NALOGU DIREKTORJA, ZA SVOJE DELO JE ODGOVOREN VODJI OE PROGRAMSKI CENTER, SAMOSTOJNO, USTVARJALNO IN ZANESLJIVO VODI, ORGANIZIRA, KOORDINIRA TER SPREMLJA IZVAJANJE PROGRAMOV V MLADINSKEM CENTRU, ZAGOTAVLJA SODELOVANJE NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU, SAMOSTOJNO OPRAVLJA ANALITIČNE NALOGE, EVALVIRA MLADINSKE PROGRAME, SE VKLJUČUJE V SEMINARSKO, POSVETOVALNO IN SIMPOZIJSKO DELO NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA,SPREMLJA JAVNE RAZPISE, PRIPRAVLJA PRIJAVE PROJEKTOV GLEDE NA DOGOVORJENE LETNE IZVEDBE, PRIPRAVLJA POSAMEZNA POROČILA O IZVEDBI PROJEKTOV, PROGRAMOV, PRIPRAVLJA INFORMACIJE ZA OBLIKOVANJE TISKOVIN TER OSTALIH OBLIK INFORMIRANJA IN OGLAŠEVANJA, SOOBLIKUJE IDEJE IN PRIPRAVLJA STRATEGIJE RAZVOJA ZAVODA, JE ODGOVOREN ZA PROJEKTNI DEL MLADINSKEGA CENTRA, PRIPRAVLJA IN SODELUJE PRI OBLIKOVANJU IN IZVEDBI MLADINSKIH POLITIK NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM PODROČJU.