Podjetje: AGENCIJA ZA ENERGIJO

Naslov: Strossmayerjeva ulica 30 , 2000 MARIBOR

VODENJE DEL V SPREJEMNI PISARNI TER SODELOVANJE PRI OPRAVILIH IN NALOGAH SEKTORJA SKUPNIH DEJAVNOSTI, SHRANJEVANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA IN UREJANJE ARHIVA, EVIDENTIRANJE IN VPISOVANJE PRISPELE POŠTE, DISTRIBUCIJA PRISPELE POŠTE, EVIDENCA IZHODNE POŠTE, VSAKODNEVNA ODPREMA POŠTE, VODENJE ZAPISNIKOV USTNIH OBRAVNAV IN ADMINISTRACIJA, POVEZANA Z REŠEVANJEM SPOROV TER PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOVNIH BAZ, GRADIV, POROČIL, ANALIZ TER INFORMACIJ IZ PODROČJA DELA SEKTORJA, SPREMLJANJE NOVOSTI IN PREDLAGANJE SPREMEMB NA PODROČJU RAVNANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM, ARHIVIRANJEM, VODENJEM POSTOPKOV V SPREJEMNI PISARNI TER ZAKONODAJE IN STROKOVNE LITERATURE IZ TEGA PODROČJA, POTRJEVANJE PRAVNOMOČNOSTI IN IZVRŠLJIVOSTI UPRAVNIH AKTOV, KI JIH IZDAJA AGENCIJA IN DRUGA DELA PO ODREDBI VODJE SEKTORJA ALI DIREKTORJA