Podjetje: AVTO KRKA TRGOVINA, SERVIS, ZASTOPSTVO D.O.O. PIŠECE

Naslov: Cankarjeva cesta 16 , 1000 LJUBLJANA

UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ TER URESNIČEVANJE PRAVIC DELAVCEV IZ DELOVNEGA RAZMERJA,
PRIPRAVA POGODB O ZAPOSLITVI IN OSTALIH KADROVSKIH DOKUMENTOV IZVEDBA POSTOPKA ZAPOSLITVE TUJCEV PRIPRAVA POROČIL IN VODENJE EVIDENCE PODATKOV,
UREJANJE IN ARHIVIRANJE PERSONALNIH MAP,
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ,
VODENJE EVIDENCE PRISOTNOSTI IN ODSOTNOSTI ZAPOSLENIH IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH DEL ODGOVORNOST ZA PRAVILNOST PODATKOV IN POROČIL ODGOVORNOST ZA PRAVILNO VODENJE PERSONALNIH MAP,
ODGOVORNOST ZA PRAVOČASNO IN PRAVILNO OBJAVO ZAPOSLITVENIH OGLASOV ODGOVORNOST ZA SLOVNIČNO PRAVILNOST BESEDIL,
ODGOVORNOST ZA ODZIVNOST UPORABNIKOM,
DELO ZA DRUŽBO IN DRUŽBE V SKUPINI,
OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG, ČE TAKO DOLOČI NADREJENI.