Podjetje: UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Naslov: GERBIČEVA ULICA 60, 1000 LJUBLJANA

PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ANALIZ, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE, ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE DELOVNIH PRIPRAV, PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO RAZISKOVALNIH NALOG, SODELOVANJE PRI IZVEDBI RAZISKOVALNIH NALOG, NABAVA IN VZDRŽEVANJE ZALOG POTREBNIH MATERIALOV, VODENJE EVIDENC IN DRUGIH ADMINISTRATIVNIH OPRAVIL ZA ORGANIZACIJSKO ENOTO, STALNI NADZOR, DA DELAVCI IZVAJAJO VARSTVENE UKREPE IN NORMATIVE VARNOSTI IZ ZDRAVJA PRI DELU, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU TERAPIJE, NEGA POSAMEZNEGA PACIENTA PO RAZLIČNIH STANJIH ZDRAVJA IN BOLEZNI, IZVAJANJA MANJ ZAHTEVNIH ANALIZ IN PREISKAV.