Podjetje: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA

Naslov: KROŽNA CESTA 5 , 6000 KOPER – CAPODISTRIA

SPREMLJANJE UPORABNIKOV VKLJUČENIH V PROGRAM VAROVANJA NA DALJAVO RDEČA TIPKA: SPREMLJANJE IN BELEŽENJE POČUTJA, ZDRAVSTVENEGA IN PSIHOFIZIČNEGA STANJA VKLJUČENIH OSEB, SPREJEMANJE IN BELEŽENJE NUJNIH KLICEV Z ORGANIZIRANJEM IN KOORDINIRANJEM USTREZNE NUJNE POMOČI, SPREMLJANJE DELOVANJA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME ZA IZVAJANJE STORITVE, INFORMIRANJE O STORITVAH IN PROGRAMIH ZA STAROSTNIKE IN NJIHOVE SVOJCE V DOMAČEM OKOLJU: INFORMIRANJE ZAINTERESIRANIH POSAMEZNIKOV/PAROV/DRUŽIN/ SKUPIN O VSEH OBLIKAH STORITEV IN PROGRAMOV ZA STAROSTNIKE V DOMAČEM OKOLJU, PODPORA JAVNI SLUŽBI: PODPORA RAZVOJNEMU PROGRAMU POMOČ NA DOMU (PODPORA IZVAJALKAM SOCIALNE OSKRBE NA DOMU): PREVZEMI IN ODDAJE KLJUČEV, DISTRIBUCIJA SANITETNEGA MATERIALA, OBVEŠČANJE UPORABNIKOV).