Podjetje: Center za socialno delo Primorsko-Notranjska

Naslov: Novi trg 6 , 6230 POSTOJNA

ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN ZAHTEVNEJŠO POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE IN SPREMLJA SPREMEMBE POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČA, VODI EVIDENCE OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVLJA POROČILA, IZVAJA DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA OZIROMA NEPOSREDNO NADREJENEGA.