Podjetje: JZ SOCIO – JAVNI ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI CELJE

Naslov: KOCENOVA ULICA 8, 3000 CELJE

OPRAVLJANJE DEL IN NALOG SOCIALNEGA OSKRBOVALCA PRI IZVEDBI PILOTNIH PROJEKTOV, KI BODO PODPIRALI PREHOD V IZVAJANJE SISTEMSKEGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI. DELO NA PODROČJU SOCIALNE OSKRBE STAREJŠIH, DELO NA PODROČJU INVALIDNIH IN DRUGIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI. DOKUMENTIRANJA LASTNEGA DELA, SODELOVANJE V TIMU, SPROTNO SPOROČANJE O STANJU OSKRBOVANCEV.