Podjetje: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Naslov: ŠERCERJEVA ULICA 35, 4240 RADOVLJICA

OSNOVNA GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA: ČIŠČENJE, PRANJE, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, KURJAVA IN DRUGA DELA PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, NABAVA ŽIVIL, OSNOVNO ČIŠČENJE IN UREJANJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, POMOČ PRI VSAKODNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE, POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, HRANJENJU, UMIVANJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, BRITJE, STRIŽENJE NOHTOV, NANOS KREME, PREPREČEVANJE IN OSKRBA PRELEŽANIN, OBRAČANJE, DVIGOVANJE, POSEDANJE, PREMEŠČANJE NEPOMIČNIH IN DELOMA POMIČNIH NA VOZIČEK, POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV: DRUŽABNIŠTVO, PREPREČEVANJE OSAMLJENOSTI, ODTUJENOSTI, STRAHU IN PREDSODKOV, VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM IN SORODSTVOM