Podjetje: Socialnovarstveni zavod Taber

Naslov: Šmartno 70 , 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

-IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: POMOČ PRI OBLAČENJU, SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV, –
IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA GOSPODINJSKE POMOČI, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: PRINAŠANJA ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI, POSTILJANJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE SPALNEGA PROSTORA, –
IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, KAMOR SODIJO NASLEDNJA OPRAVILA: VZPOSTAVLJANJE SOCIALNE MREŽE Z OKOLJEM, S PROSTOVOLJCI IN S SORODSTVOM, SPREMLJANJE UPRAVIČENCA PRI OPRAVLJANJU NUJNIH OBVEZNOSTI, INFORMIRANJE USTANOV O STANJU IN POTREBAH UPRAVIČENCA TER PRIPRAVA UPRAVIČENCA NA INSTITUCIONALNO VARSTVO, –
ZAGOTAVLJANJE GOSPODINJSKE POMOČI NA DOMU UPRAVIČENCA, –
ZAGOTAVLJANJE POMOČI PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, –
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, –
OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE, –
VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV, PORABE ČASA IN PREVOŽENIH KILOMETROV, –
PRIPRAVA POROČIL, –
NADOMEŠČANJE OSTALIH ODSOTNIH DELAVK, ZAPOSLENIH NA TEM PODROČJU,…-
DRUGA OPRAVILA PO NALOGU NADREJENEGA.