Podjetje: Dom upokojencev Idrija, oskrba in varstvo starostnikov, d.o.o.

Naslov: Arkova ulica 4 , 5280 IDRIJA

BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIČENCA/UPORABNIKA
POMOČI,
GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB UPRAVIČENCEV IN POROČANJE VODJI/KOORDINATORJU, VODENJE EVIDENC OPRAVLJENIH STORITEV IN PRIPRAVA POROČIL, OSTALE NALOGE V SKLADU Z DELOVNIM PLANOM IN PO NAVODILIH NADREJENEGA.